Dekoratif Ürünler

binaların dış cephelerinde bulunan kapı, pencere, balkon ve benzeri boşluklu yüzeylerin etrafını çerçeve şeklinde kuşatan mimari açıdan estetik bir görünüm sağlamak amacıyla kullanılan yapı elemanlarına verilen genel bir ismidir söve. Pencere ve  kapı söveleri dışında dış cephe söve kaplamaları olarak bina dış cephesine uygulanan kat silmesi, çatı silmesi, kilit taşı, sütun, kolon kaplaması, payanda, bina köşe söve modelleri olarak kullanılan tüm malzemelere de genel olarak söve ismi verilmektedir.